02

مجموعه فرهنگي ورزشي کارگران تهران در سال ۱۳۷۴ براي رسيدن به اهداف ذيل تاسيس گرديد.

الف- ايجاد فضاها و امکانات مناسب ورزشي جهت سرويس دهي مطلوب به کارگران شريف و عزيز

ب- برگزاري مسابقات کارگري در رشته هاي مختلف جهت تقويت جسمي و فکري کارگران و ايجاد نشاط و شادابي‌، رقابت سالم در اين قشر زحمتکش و ايجاد فضاي مفرح وشاد در واحد هاي توليدي و صنعتي و ترويج روحيه جوانمردي

ج- برگزاري کلاس هاي آموزشي، مربيگري و داوري جهت خودکفايي و تربيت نيروي مجرب درون جامعه کارگري

د- برگزاري سمينارهاي مختلف مديران، مسئولين ورزش کارخانجات جهت هم انديشي و استفاده از خرد جمعي و تشويق و ترغيب مديران ورزشي کارگران.

امکانات مجموعه

مجموعه ورزشي کارگران داراي ۳ زمين چمن فوتبال، ۲ باب سالن چند منظوره (فوتسال، کشتي، واليبال و …)، استخر و سونا، زمين چمن مصنوعي و تالار جهت برگزاري همايشها و مراسم مختلف مي باشد.

مدیریت مجموعه

آقاي حسن حميدي مديريت مجموعه ورزشي و فرهنگي کارگران و رياست هيئت ورزشي کارگران تهران را بعهده دارند. ايشان از قهرمانان سابق کشتي ايران در مسابقات آسيايي و جهاني مي باشند که افتخارات زيادي را براي کشتي کشور عزيزمان بدست آورده اند. و همچنين مقام قهرماني جوانان جهان در مسابقات جهاني جوانان در کسوت مربيگري تيم ملي را در کارنامه خود دارند.

نقش محوري ايشان در استقلال، تثبيت جايگاه ورزشي کارگري، پيشرفت و ارتقاء مجموعه ورزشي و فرهنگي کارگران برجسته و غير قابل انکار مي باشد.