هیئت ورزش کارگری استان تهران عنوان نخست شاخص های ” آموزش ” و ” اعزام به رویدادهای ورزش کارگری کشور ” را کسب نمود

IMG_20200726_075413_266

‍به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، در راستای اجرای دقیق و نظام مند ارزیابی عملکرد هیئت های ورزش کارگری در سال ۹۸ و بر اساس بررسی های بعمل آمده که تاکنون از سوی فدراسیون ورزش کارگری صورت گرفته است ، استان تهران در شاخص های ” آموزش ” و ” اعزام تیم ها به رویدادهای مختلف ورزش کارگران در سطح کشور بعنوان نخست دست یافت .

در همین رابطه حسن حمیدی رئیس هیئت ورزش کارگری استان تهران نظرشان را درباره کسب این عناوین که در یک ارزیابی و بررسی دقیق بدست آمده است به شرح ذیل بیان نمودند :
 رئیس هیئت ورزش کارگری استان خاطر نشان کردند : موفقیت در حوزه های ” آموزش ” و ” اعزام تیمها به رویدادهای ورزشی ” حاصل زحمات ، سیاست ها و برنامه ریزی هایی است که در ابتدای سال گذشته طی جلسات مختلف مورد بحث و کارشناسی قرار گرفته است.
وی بیان داشت هیئت همواره به مقوله آموزش بعنوان مهمترین عامل توسعه و پیشرفت هر سازمان و به رویدادهای ملی به دلیل آن که در ورزشکاران کارگر ایجاد انگیزه می کند نگاه کرده و علیرغم مشکلات جدی مالی و کمبود منابع نسبت به تامین هزینه های آن اهتمام ویژه داشته است .
حمیدی افزود : در دنیای کنونی آموزش و پزوهش در سازمانها  و نهاد ها به دلایل فراوان به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است ، به همین دلیل تلاش کردیم آموزش ، دانش افزایی و به روز رسانی مهارت های علمی و فنی ورزشکاران کارگر به عنوان یکی از کارکردهای مهم مدیریت و منابع انسانی مورد توجه مدیران و مسئولین ورزش کارخانجات و واحدهای صنعتی قرار گیرد .
رئیس هیئت ورزش کارگری تهران بیان داشت : حیات و ادامه ورزش کارگری تا حدود زیادی به ارتقای سطح دانش و مهارت کارگران در رشته های مختلف ورزشی وابسته است و کسانی که مهارت و آموزش کافی دیده باشند به مراتب نقش موثرتری در ترویج ورزش و روحیه جوانمردی داشته که نهایتا منجر به بهره وری بیشتر در تولید ، سلامتی و تندرستی خود ، خانواده و جامعه خواهد شد.
وی آموزش را موتور محرکه موفقیت و اعزام به رویدادها را یک عامل تشویقی و انگیزشی قوی دانست که می تواند برای ورزشکاران کارگر کسب افتخار کند و برای مدیران نیز از نظر تبلیغات و رسانه جاذبه داشته باشد .
حمیدی در پایان بیان داشتند : حتی در همین شرایط فعلی که به دلیل شیوع بیماری کرونا به وجود آمده و عملا فعالیت های ورزشی را با چالش جدی روبرو کرده می شود با برگزاری دوره های مختلف آموزشی به شکل مجازی و یا با اجرای دقیق دستورالعمل های بهداشتی و رعایت کامل فاصله اجتماعی به آموزش تئوریک و دانش افزایی به شکل حضوری بپردازیم .

  • IMG_20200726_073002_174
  • IMG_20200726_073005_908