جلسه ماهیانه انجمن کوهنوردی کارگران استان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، جلسه ماهانه انجمن کوهنوردی کارگران استان روز دوشنبه مورخ ۹۷/۷/۲ باحضوراعضای رسمی انجمن و مسولین گروه های کوهنوردی کارگران درهیت ورزش کارگری استان تهران با حضور شرکتهای ذیل برگزار گردید.

۱- ایران خودرو
۲- مترو
۳- خانیات
۴- ایساکو
۵- ساپکو
۶- پارس خودرو
موضوع جلسه :

- گزارش فعالیت های انجام گرفته درشهریور ماه توسط گروه ها

- تکمیل و نهایی کردن تقویم ورزشی نیمه دوم سال جاری انجمن کوهنوردی کارگران استان تهران

- بررسی تقویم ورزش گروه ها که به انجمن گوهنوردی تحویل داده شده بود.

طبق تقویم ورزش انجمن کوهنوردی برنامه غار نوردی به سر پرستی گروه کوه نوردی پارس خودرو در تاریخ ۹۷/۷/۲۰ اجرا خواهد شد .
مقررشد در جلسه آینده بقیه گروه ها درصورت تکمیل تقویم ورزشی خود را به انجمن تحویل دهند .

 

img