نشست مشترک انجمن ورزش های همگانی کارگران استان و کمیته فوتبال رومیز هیئت انجمن های ورزشی استان تهران

IMG_20180708_074346

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، به منظور بهبود تعاملات و همکاری ، نشست مشترکی بین مسئولین انجمن ورزش های همگانی کارگران و کمیته فوتبال رومیز استان درهیئت ورزش کارگران برگزار شد .
درابتدا مجید صیاد باجگیران رئیس انجمن ضمن خیرمقدم و تشکر از لیلا زواره دبیرکمیته فوتبال رومیز استان و مسئول برگزاری مسابقات این رشته ورزشی در سطح کشور، هدف از تشکیل جلسه را سرآغازی برای ایجاد روابط وهمکاری های فی مابین در زمینه های آموزش و توسعه این رشته ورزشی در واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی ذکرکرد .
درادامه مرتضی اکبرپور رئیس کمیته مسابقات انجمن ورزش های همگانی ضمن تشریح وضعیت این رشته ورزشی در صنایع کارگری اطلاعاتی درخصوص برگزاری مسابقات فوتبال رومیز کارگران استان درسال ۹۶ ارایه نمود و اظهارداشت ما درنظرداریم با بهره مندی از تجربیات کمیته فوتبال روی میز استان به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت دومین دوره این مسابقات را برگزار نمائیم .
سپس لیلا زواره دبیرکمیته فوتبال رومیز ضمن تشکر از دعوت انجمن و ابراز خرسندی از فرصت بوجود آمده جهت توسعه این رشته ورزشی در جامعه کارگری، روش های مختلف برگزاری مسابقات را مطرح کرد که درنهایت باتوجه به شرایط تیم های فوتبال رومیز کارگری مقررشد مسابقات بصورت انفرادی و دوبل با مساعدت آن کمیته دراعزام داوران برگزار گردد .
بعد از نهایی شدن نحوه برگزاری مسابقات و همکاری فی مابین ، مجیدصیادباجگیران رئیس انجمن ابراز امیدواری کرد انشااله این همکاری سرآغازی برای توسعه همکاری با سایر کمیته های ورزشی استان باشد؛ چرا که ماموریت فدراسیون های ورزشی ارتقای سطح سلامت و نشاط با توسعه ورزش در جامعه می باشد . جامعه ای که به عنوان جامعه شهروندی مرسوم است و بخش اعظمی از این شهروندان شاغلین جامعه کار محسوب می شوند؛ که بنا به دلایل مختلف فرصت کمتری جهت پرداختن به ورزش را دارند .
وی خاطر نشان شد دراین میان، فدراسیون ورزش کارگری یا به عبارتی کنفدراسیون ورزش ایران که کلکسیونی از رشته های ورزشی را دارا می باشد با مساعدت هیئت های ورزش کارگران استان ها در زمینه های آموزش و توسعه به عنوان تسهیل گر تحقق اهداف سایر فدراسیون ها و هیئت های تحت پوشش انان عمل می نمایند و از حق نگذریم به نوعی فدراسیون ورزش کارگری و هیئت های تحت پوشش با انگیزه سازی و محیا نمودن بستر فعالیت ورزش کارگری برای اعضای سایر فدراسیون ها تحت عنوان ورزشکار، مربی ، داور و واگذاری مسئولیت به آنان از زحمات آن فدراسیون ها و هیئت های آنان پاسداری می کنند؛ که درنهایت بهره برداراصلی همان فدراسیون ها هستند . امیدوارم فدراسیون ورزش کارگری با ریاست جناب دکتر رمضی با جلب حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان بتواند با تغییر رویکرد در حوزه مدیریت با بهره برداری از خرد جمعی، هم افزایی و مشارکت جمعی فدراسیون های ذی نفع در تحقق یکپارچه اهداف سلامت و ورزش جامعه موفق عمل نموده و شاهد کاهش موازی کاری و کاهش هزینه های سربار در ورزش جامعه باشیم .
درخاتمه نشست مشترک لیلا زواره مسئول برگزاری مسابقات فوتبال رو میز کشور با قدردانی از رئیس انجمن ورزش های همگانی و نگاه باز ایشان به ورزش جامعه اذعان داشت کمیته فوتبال رومیز استان درراستای ماموریت خود جهت آموزش و توسعه ورزش درجامعه ، آمادگی هرگونه همکاری دربرگزاری دوره های داوری ، مربیگری و مسابقات برای شاغلین سازمان ها را دارد .

 

img