کشت نهال و درختچه با مشارکت انجمن کوهنوردی کارگران استان و سایر ارگانها و سازمان ها

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، انجمن و گروه های کوهنوردی کارگران استان  طبق تقویم ورزشی خود به مناسبت روزی درختکاری  همراه با سایر  ارکانها وشرکتیهای خدماتی وصنعتی  تهران بنا به مسئولیت های  اجتماعی خود در  امر خداپسندانه کاشت نهال و درخت درشمال شرقی تهران منطقه تلو مشارکت نمودن.
حعفر محمدی دبیر انجمن کوهنوردی کارگران استان طی پیامی از همه شرکت کنندگان در این امر خیر تشکر و قدر دانی نمود.

 

img

img

img