مسابقات بدمینتون کارگران استان تهران از امروز آغاز می گردد

images.jpg3254

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، مسابقات بدمینتون کارگران استان تهران صبح امروز به میزبانی  شرکت ایران خودرو با شرایط زیر برگزار می شود:

سرایط برگزاری :
آئين نامه مسابقات بدمینتون آقايان کارگران استان تهران
۱- تاریخ برگزاری مسابقات ۲۳ آبان  لغایت ۲۴ آبانماه ۹۶  می باشد
۲- اعضای هر تیم ۷ نفر (۶ ورزشکار – یک نفر مربی یا سرپرست)
۳- می بایستی در مسابقات تیمی در ارنج هر تیم از چهار بازیکن استفاده نماید , و هر مسابقه تيمي شامل دو بازي انفرادي و يك بازي دو نفره است.
۴- مسابقات تیمی ( در يك گروه و به صورت دوره اي ) و آزاد ،( به صورت حذفی) و در سه گيم ۱۱ پوئن برگزار خواهد شد . در مسابقات آزاد هر بازيكن فقط در يكي از مسابقات انفرادي يا دو نفره حق شركت دارند.
۵- كليه بازيكنان مي بايستي داراي دفترچه بيمه تامين اجتماعي يا آينده ساز معتبر ( پرداخت شش ماه پرداخت حق بيمه ) ، كارت پرسنلي و معرفي نامه از شركت مربوطه داشته باشند و در روز مسابقه به نماينده انجمن ارائه نمايند .
۶- تيم هاي شركت كننده مي بايستي داراي لباس متحدالشكل { گرمکن ، کفش ، پیراهن ، شورت ، جوراب و راکت قانونی } به همراه داشته باشند .
۷- هر تیم موظف است به تعداد کافی توپ جهت گرم كردن و آمادگي قبل از شروع مسابقات همراه داشته باشند و توپ مسابقات توسط ميزبان تامين مي گردد.
۸- مسابقات آزاد در تاريخ ۲۴/۸/۹۶ انجام خواهد شد.
۹- بازيكنان رنكينگ دار و ليگ و تيم ملي( دو سال اخير ) مجاز به شركت در اين مسابقات نمي باشند.
۱۰- از داوران رسمي فدراسيون جهت قضاوت مسابقات استفاده خواهد شد.
۱۱- شروع مسابقات ساعت ۳۰/۸ صبح مي باشد و تيمها موظفند نيم ساعت قبل از شروع در سالن برگزاري حضور بهمرسانند.
۱۲- . در خصوص مسائل پیش بینی نشده ، هیئت ورزش کارگری استان تهران با کمیته برگزاری ( سر داور ، رئيس انجمن و دبير هيئت ) مسابقات تصميم گيري خواهد شد.ن
۱- تاریخ برگزاری مسابقات ۲۳ آبان  لغایت ۲۴ آبانماه ۹۶  می باشد
۲- اعضای هر تیم ۷ نفر (۶ ورزشکار – یک نفر مربی یا سرپرست)
۳- می بایستی در مسابقات تیمی در ارنج هر تیم از چهار بازیکن استفاده نماید , و هر مسابقه تيمي شامل دو بازي انفرادي و يك بازي دو نفره است.
۴- مسابقات تیمی ( در يك گروه و به صورت دوره اي ) و آزاد ،( به صورت حذفی) و در سه گيم ۱۱ پوئن برگزار خواهد شد . در مسابقات آزاد هر بازيكن فقط در يكي از مسابقات انفرادي يا دو نفره حق شركت دارند.
۵- كليه بازيكنان مي بايستي داراي دفترچه بيمه تامين اجتماعي يا آينده ساز معتبر ( پرداخت شش ماه پرداخت حق بيمه ) ، كارت پرسنلي و معرفي نامه از شركت مربوطه داشته باشند و در روز مسابقه به نماينده انجمن ارائه نمايند .
۶- تيم هاي شركت كننده مي بايستي داراي لباس متحدالشكل { گرمکن ، کفش ، پیراهن ، شورت ، جوراب و راکت قانونی } به همراه داشته باشند .
۷- هر تیم موظف است به تعداد کافی توپ جهت گرم كردن و آمادگي قبل از شروع مسابقات همراه داشته باشند و توپ مسابقات توسط ميزبان تامين مي گردد.
۸- مسابقات آزاد در تاريخ ۲۴/۸/۹۶ انجام خواهد شد.
۹- بازيكنان رنكينگ دار و ليگ و تيم ملي( دو سال اخير ) مجاز به شركت در اين مسابقات نمي باشند.
۱۰- از داوران رسمي فدراسيون جهت قضاوت مسابقات استفاده خواهد شد.
۱۱- شروع مسابقات ساعت ۳۰/۸ صبح مي باشد و تيمها موظفند نيم ساعت قبل از شروع در سالن برگزاري حضور بهمرسانند.
۱۲- . در خصوص مسائل پیش بینی نشده ، هیئت ورزش کارگری استان تهران با کمیته برگزاری ( سر داور ، رئيس انجمن و دبير هيئت ) مسابقات تصميم گيري خواهد شد.

 

                             

img