قدرداني از بهنام نوري مدرس و مربي رشته ورزشي دارت

photo_2017-08-29_14-05-05

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، در اولين دوره آموزش توجيهي دارت آتش نشانان و امدادگران صنايع كارگري كه به همت كميته مسابقات آتش نشانان و امداد گران انجمن ورزشهاي همگاني كارگران استان وهمكاري اداره تربيت بدني شركت صنايع هواپيمايي ايران درروز يكشنبه چهارم شهريورماه برگزارگرديد از بهنام نوري به پاس سالها تلاش و كوشش جهت توسعه ورزش دارت در صنايع كارگري توسط  رئيس انجمن ورزشهاي همگاني كارگران استان تهران تقدير به عمل آمد .

مجيد صيادباجگيران رئيس انجمن درخصوص آشنايي با بهنام نوري گفت : شروع همكاري ما با انجمن دارت كشور به يازده بهمن ماه هشتاد و نه برميگردد كه ما با شادروان رضا انصاري دبير وقت انجمن دارت كشور جلسه اي جهت تبادل دانش و اطلاعات در حوزه دارت كارگري داشتيم و برحسب رهنمودهاي آن شادروان توانستيم ورزش دارت را درشركت ايران خودرو فراگير نماييم كه در خرداد ماه سال نود مرحوم رضا انصاري آقاي بهنام نوري را به عنوان مدرس دوره توجيهي دارت به ما معرفي كردند و از آن سال تا كنون ما به بهانه هاي مختلف ازجمله : مشاوره ، برگزاري دوره هاي آموزشي ، برگزاري مسابقات دارت درداخل شركت ايران خودرو ، برگزاري مسابقات انتخابي دارت آقايان و بانوان استان تهران و اكنون نيز به عنوان مدرس در اين دوره به ايشان زحمت داديم .

درخاتمه صيادباجگيران براي بهنام نوري و كليه دست اندركاران زحمت كش بي توقع ورزش كارگري از خداوند منان آرزوي سلامتي و شادكامي  و براي رضا انصاري طلب آمرزش نمود .

   در لوح قدرداني از بهنام نوري آمده است :

به نام آن والايي كه جويباررحمت و ايثار را به چشمه جوشان خدمت متصل نموده است . شكي نيست زحمات و تلاش هاي انسان هاي شريفي كه سالها عمرخود را براي خدمت به مردم سپري كردند هرگز فراموش نمي شود و درذهن انسان ها ثبت خواهد شد . لذا بدين وسيله از سالها تلاش و كوشش بي شائبه جنابعالي در توسعه ورزش دارت در صنايع كارگري تقدير و تشكر به عمل مي آيد .

 

img

img

به یاد زنده یاد رضا انصاری