آخرین خبرها

مسابقات مجازی پومسه فرزندان کارگر استان تهران برگزار شد

Screenshot_۲۰۲۰۰۹۰۶-۰۸۲۹۳۹_Instagram

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان، انجمن تکواندو جهت ایجاد انگیزه و نشاط در بین فرزندان کارگر استان تهران اقدام به برگزاری یک دوره مسابقات پومسه به صورت مجازی نمود.

این رقابت ها با رعایت دقیق دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام و شرکت کنندگان از طریق دوربین احراز هویت شده و سپس برنامه خود را بصورت انفرادی اجرا و فیلم آن را به کمیته برگزاری و داوران ارسال می نمودند.
نتایج پایانی مسابقات بشرح ذیل رقم خورد:
رده سنی ۱۰ الی ۱۳ سال

- ایلیا کاکاوند مقام قهرمانی
- بنیامین کشاورز افشار مقام نائب قهرمانی
- ابوالفضل منادی مقام سومی
رده سنی ۱۴ الی ۱۷ سال

- مبین میرزایی مقام قهرمانی
- محمدحسین فراوان نائب قهرمانی
- امیرحسین محمدنژاد مقام سومی
رده سنی ۱۸ الی ۲۰ سال

- علیرضا حاتمی مقام قهرمانی
- مهدی عبدالله پور مقام نائب قهرمانی
- مهدی علیزاده مقام سومی

 

img