آگهی مزایده ( نوبت دوم ) تالار زمرد مجموعه ورزشی کارگران تهران

5207_400_300

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران تهران ، تالا زمرد این مجموعه برای نوبت دوم به مزایده گذاشته شد.

آگهی ای مزایده به شرح ذیل می باشد.

آگهی مزایده  (نوبت دوم)

مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران تهران واقع در کیلومتر ۷ بزرگراه فتح جنب پل کن ، در نظر دارد بر اساس مصوبه هیات اجرائی ، تالار پذیرایی زمرد با پارکینگ مربوطه را به مدت ۳ سال از طریق مزایده به صورت اجاره واگذار نماید.
لذا از پیمانکاران واجد شرایط که دارای مجوزهای مربوطه و تجربه کافی در این زمینه می باشند دعوت بعمل می آید که از تاریخ نشر آگهی به مدت ۵ روز کاری ( ۹۸/۴/۱۰) جهت بازدید و دریافت فرم مزایده به واحد اداری مجموعه مراجعه نمایند.
روابط عمومی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران تهران

 

img