آخرین خبرها

آگهی مزایده تالار زمرد مجموعه ورزشی کارگران تهران

5207_400_300

آگهی مزایده
مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران تهران واقع در کیلومتر ۷ بزرگراه فتح جنب پل کن ، در نظر دارد بر اساس مصوبه هیات اجرائی ، تالار پذیرایی زمرد با پارکینگ مربوطه را از طریق مزایده به صورت اجاره واگذار نماید.
لذا از پیمانکاران واجد شرایط که دارای مجوزهای مربوطه و تجربه کافی در این زمینه می باشند دعوت بعمل می آید که از تاریخ نشر آگهی به مدت ۷ روز کاری ( ۹۸/۳/۲۸) جهت بازدید و دریافت فرم مزایده به واحد اداری مجموعه مراجعه نمایند.

روابط عمومی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران تهران

                                     

img