هیئت ورزش کارگری استان تهران مسابقات مختلفی را بمناسبت یلدا باستانی با حضور کارگران و خانواده ها برگزار می نماید

۲۰۱۸۱۲۱۷_۲۳۵۵۳۵

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، این هیئت در راستای گسترش فرهنگ تحرک و ورزش ، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء فرهنگی کار به منظور توسعه سرمایه های اجتماعی و افزایش نشاط و شادابی در بین کارگران و خانواده محترمشان در نظر دارد تا به مناسبت یلدا باستانی مسابقات ورزشی در رشته های ( دارت – بارفیکس – دراز نشست و مچ اندازی ) با حضور کارخانجات استان تهران درروز یکشنبه ۹ دیماه ۹۷ ساعت ۹ صبح در  محل مجموعه ورزشی کارگران تهران واقع در کیلومتر ۷ بزرگراه فتح جنب پل کن برگزار نماید .
به همین منظور از ورزشکاران کارگر شرکت ها ، کارخانجات و واحدهای صنعتی تهران دعوت نموده به همراه خانواده محترمشان در این مسابقات حضور به هم رسانند.

img

img
]