طی حکمی از سوی رئیس هیئت ورزش کارگری استان ، داوود احمدی بعنوان دبیر هیئت ورزش کارگری شهرستان ری منصوب شد

C360_2018-07-04-08-33-24-597

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران، طی نشستی در دفتر هیئت ورزش کارگری استان تهران با حضور حسن حمیدی رئیس هیئت ورزش کارگری استان ، مجید محمدی دبیر هیئت و اکبر رستمی رئیس هیئت ورزش کارگری شهرستان ری  ، داوود احمدی بعنوان دبیر این هیئت پیشنهاد و طی حکمی توسط حسن حمیدی  منصوب شد.
در ابتدای جلسه حسن حمیدی رئیس هیئت ورزش کارگری استان تهران ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه  اظهار داشت با توجه به پتانسیل خوبی که از نظر جمعیت و همچنین وجود  کارخانجات متعدد  در شهرستان ری وجود دارد می توان  فضا را با استفاده از همه ظرفیت ها  برای کارهای بزرگ فراهم کرد  و زمینه و بستر لازم را برای ایجاد تحول بزرگ در ورزش کارگری این شهرستان ایجاد نمود .

در پایان این نشست حکم  داوود احمدی که بعنوان  دبیر هیئت ورزش کارگری شهرستان ری منصوب شد توسط رئیس هیئت ورزش کارگری استان تهران به ایشان تقدیم گردید.

در بخشی از این حکم  آمده است:

با عنایت به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی امید است با توکل به خداوند متعال در امر اشاعه و گسترش این رشته در میان کارگران شریف و خانواده محترم آنها موفق و موید باشید.

داود احمدی هم اکنون بعنوان  رئیس تربیت بدنی شرکت سایپا پرس مشغول فعالیت میباشد.وی  سالها در ورزش کارگری استان تهران و در رشته های کشتی و فوتسال  حضور  فعال داشته است.

 

img

img