اولين دوره مسابقات ليگ دارت بانوان کارگر استان بمناسبت گراميداشت هفته كارگر

IMG_20180520_074746_387(1)

به گزارش روابط عمومي هيئت ورزش كارگری استان تهران ، مريم سادات حسيني رئيس كميته مسابقات بانوان انجمن ورزش هاي همگاني گفت : ما طبق تقويم سال ۹۷ مسابقات دارت را به مناسبت گراميداشت هفته كارگر در۲۵ ارديبهشت ماه به ميزباني مجموعه ورزشي شركت زامياد برگزار كرديم .  

درروز برگزاري مسابقات طي نشستي با سرپرستان تيم هاي شركت كننده جهت برگزاري مسابقات بصورت ليگ رفت و برگشت به اجماع رسيديم . بازي هاي رفت در ۲۵ اردبهشت در دو گروه ۳ تيمي و با روش ۵۰۱ دبل اوت تا ۵ مرتبه و ۳ برد از مجموع ۵ بازي  برگزار شد .

 در گروه اول تيم هاي : ايران خودرو ، سايپا و زاميادالف و در گروه دوم : تيمهاي زامياد ب ، ساپكو و بهره برداري مترو حضور دارند . بازي برگشت نيز بمناسبت گراميداشت هفته صنعت در تيرماه برگزار مي گردد .  

درادامه نظرسودابه زبرجد سرپرست نايب رئيس انجمن ورزش هاي همگاني كارگران استان تهران درخصوص هدف از برگزاري مسابقات بصورت ليگ را جويا شديم كه ايشان اظهارداشت : اين سبك از مسابقات كه براي اولين بار درسطح استان و شاهد هم در سطح كشور برگزار شد باعث هدفمند تر شدن تمرينات بازيكنان ، افزايش تعداد جلسات تمرين و متعاقبا ارتقاي سطح جسمي و فني آنان با نيت بهبود امتياز بازي رفت مي گردد و حداقل چند ماهي بازيكنان هدفمند تر به فعاليت ورزشي مي پردازند و كمكي است به رشد و توسعه ورزش دارت .

 

img

img