آخرین خبرها

۲۴ اردیبهشت ماه ، مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال کارگران استان تهران برگزار خواهد شد

photo_2016-08-24_15-03-01

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، انجمن فوتبال در نظر دارد مراسم قرعه کشی مسابقات دسته برتر و اول کارگران استان تهران در سال جاری را روز دوشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر هیئت ورزش کارگری ورزش کارگری استان واقع در کیلومتر ۷ بزرگراه فتح – جنب پل کن با حضور مسئولین انجمن فوتیال ، سرپرستان و نمایندگان تیمهای مختلف کارخانجات و واحدهای صنعتی استان تهران  برگزار نماید.

در همین راستا انجمن فوتبال ضمن تاکید بر  الزامی بودن حضور  در جسلسه فوق  ، از سرپرستان و نمایندگان محترم تیمها درخواست نموده در مراسم ذکر شده حضور بهمرسانند.

 

 

 

 

img