آخرین خبرها

برگزاري مسابقات ورزش هاي همگاني كارگری استان تهران در هشت رشته ورزشي

IMG_20180505_024020_021

به گزارش روابط عمومي هيئت ورزش كارگری استان تهران ، محمدجواد پيران دبير انجمن ورزش هاي همگاني كارگران استان درخصوص برنامه هاي اين انجمن درسال ۹۷ اظهارداشت ما تقويم مسابقات را در ۸ رشته ورزشي درسطح كارگران آقا ، بانو و آتش نشانان با ۲۶ مسابقه تدوين و بعد از تصويب رياست هيئت به روساي ادارات تربيت بدني و آتش نشانان كارگري اعلام نموديم .
اولين برنامه به مناسبت گراميداشت هفته كارگر، برگزاري مسابقات ليگ دارت در سطح آقايان ، بانوان و انفرادي براي آتش نشانان مي باشد . ما امسال به ياري خدا و با حمايت و همكاري روساي تربيت بدني و آتش نشانان صنايع كارگري مسابقات را در هشت رشته ورزشي درسطح استان برگزار خواهيم نمود و درصورت حمايت معنوي و مالي در نظر داريم براي ارتقاي سطح فني و آمادگي تيم ها ، انگيزش بيشتر بازيكنان و توسعه همكاري با استان هاي همجوار در برخي رشته ها ، مسابقات چند جانبه با حضور تيم هاي برتر برگزار نماييم .
البته اين برنامه ها بنا به دلايلي در تقويم لحاظ نشده و جزء برنامه هاي فوق العاده انجمن مي باشد . درسال جاري اميد داريم با مشاركت و همكاري روساي تربيت بدني و آتش نشانان صنايع كارگري بتوانيم مسابقاتي در شان كارگران زحمتكش استان برگزار نموده وبراي سال آينده با تامين تجهيزات مسابقات ، برنامه هاي آموزشي با تخفيفات ويژه و مفرح درقالب خانواده و فرزندان برنامه ريزي و سازمان دهي نماييم .
ما امسال در انجمن شاهد تغييراتي هستيم با رفتن خانم فاطمه عطار ، خانم سودابه زبرجد كه داراي سوابق همكاري با فدراسيون ورزش هاي همگاني هستند به عنوان نايب رئيس انجمن معرفي خواهند شد در كميته مسابقات ورزشي آتش نشانان نيز شاهد تغييراتي خواهيم بود .
از كليه همكارانم در هيئت ، انجمن و روساي تربيت بدني صنايع كارگري كه سال گذشته ما را ياري نمودند كمال تشكر و قدرداني را دارم و همين طور به همكاران عزيزم در انجمن ورزش هاي همگاني آقاي مرتضي اكبرپور و خانم مريم سادات حسيني كه موفق به كسب عنوان ورزشكار برتراستان در سال ۹۶ شدند تبريك عرض نموده و براي اين عزيزان موفقيت هاي افزون تري را آرزومندم .

 

img

img