آخرین خبرها

جلسه قرعه کشی مسابقات دسته برتر والیبال کارگران استان تهران ۱۵ اردیبهشت برگزار خواهد شد

635372971716218356

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، انجمن واليبال در نظر دارد  جلسه قرعه كشي  مسابقات دسته برتر آقايان را در سال جاري روز شنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری  راس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه  صبح در محل مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران واقع در بزرگراه فتح – کیلومتر ۷ نرسیده به پل کن برگزار نمايد ،

انجمن والیبال کارگران استان از سرپرستان تیمها و نمایندگان کارخانجات و واحدهای صنعتی استان دعوت بعمل آورده   در جلسه یاد شده حضور بهمرسانند .

انجمن فوق الذکر  تاکید نموده  ٌ عدم حضور نمایندگان و سرپرستان تیمها در جلسه مذکور را به منزله  انصراف از مسابقات تلقی      می گردد.