طی حکمی از سوی حسن حمیدی/اکبر رستمی بعنوان رئیس هیئت ورزش کارگری شهرستان ری منصوب شد

C360_2018-01-19-20-50-56-479

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران،  طی حکمی از سوی حسن حمیدی  رئیس هیئت ورزش کارگری استان تهران  آقای اکبر رستمی رئیس هیئت ورزشی کارگران شهرستان ری منصوب شد. .
این حکم طی نشستی در دفتر هیئت ورزش کارگری استان تهران با حضور حسن حمیدی رئیس هیئت و  مجید محمدی دبیر هیئت به آقای اکبر رستمی تقدیم شد.
حسن حمیدی در ابتدای  این نشست  و طی سخنان کوتاهی از همه کسانی که قصد خدمت به  ورزش کارگری دارند تشکر نمود  و  خاطرنشان کرد شهرستان ری کارخانجات و واحدهای صنعتی قابل توجهی دارد و از پتانسل لازم جهت پیشرفت ، توسعه و گسترش ورزش کارگری برخوردار است.
وی اظهار امیدواری کرد با حضور آقای رستمی که از اعضای فعال خانه کارگر و جامعه ورزش ری هستند ، مشکلات و پیچ و خم ورزش شهرستان را می شناسند و همچنین در بطن ورزش کارگری حضور داشته اند بتوانیم جهش بزرگی را در ورزش کارگری این شهرستان بزرگ و تاریخی بوجود بیاوریم.
در قسمتی از حکم انتصاب آقای رستمی  آمده است:
با عنایت به تعهد ، تخصص و تجارب مدیریتی جنابعالی ، انتظار می رود ضمن رعایت موارد مندرج در آئین نامه و با اتکال به خداوند متعال در جهت توسعه ورزش کارگران موفق و موید باشید.

همچنین رئیس هیئت ورزش کارگری استان تهران در بخشی از حکم  انتصاب آقای اکبر رستمی بعنوان رئیس هیئت ورزشی کارگران شهرستان ری موارد زیر را اولویت  های مهم ایشان ذکر نمودند.

- اشاعه و گسترش ورزش در میان کارگران شهرستان و خانواده آنها

- حضور مستمر ورزشکاران کارگر در مسابقات شهرستان جهت حضور در مسابقات استانی

- همکاری و تعامل با نهادهای مرتبط به منظور توسعه ورزش به ویژه واحدهای کارگری صنعتی و تولیدی
آقای رستمی از فوتبالیست های قدیمی کشورمان می باشد که سابقه بازی در تیمهای راه آن ، شاهین و اکباتان را در کارنامه ورزشی خود دارند.
ایشان همچنین سالها مدیریت تربیت بدنی شرکت مارگارین را بعهده داشتند.

img