یازدهم مهرماه جلسه هماهنگی مسابقات بسکتبال کارگران استان تهران برگزار خواهد شد

139209261459461591755044

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، انجمن بسکتبال کارگران استان  در نظر دارد به منظور برگزاری مسابقات انتخابی استان تهران جلسه هماهنگی   را در روز یک شنبه مورخه ۱۱ مهرماه ۹۵ راس ساعت ۱۰ صبح درمجموعه ورزشی کارگران واقع کیلو متر ۷ بزگراه فتح (جاده قدیم کرج ) برگزار نماید ، این انجمن از سرپرستان تیمهای بسکتبال کارخانجات و واحدهای صنعتی استان تهران دعوت نموده ه در جلسه فوق حضور بهمرسانند.

 

img