ساپکو و دخانیات فینالیستها ی مسابقات بسکتبال مسابقات کارگران استان تهران

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران ، روز دوشنبه ۱۴ دیماه و از ساعت یازده و نیم صبح ۹۴ تیمهای بسکتبال ساپکو و دخانیات فینال مسابقات بسکتبال مسابقات کارگران استان تهران را در سالن شرکت ساپکو برگزار خواهند کرد. قبل از آن تیمهای ایران خودرو و مخابرات نیز راس ساعت ۱۰ صبح دیدار رده بندی این دوره از مسابقات را انجام می دهند.